CatanDog's medaljon protiv buva i krpelja


  • CatanDog’s je najpouzdanije i najtrajnije sredstvo za borbu protiv spoljnih parazita.
  • CatanDog’s kontroliše, sprečava i eliminiše buve, krpelje i sve ostale spoljne parazite.
  • Jača imuni sistem
  • Inicira detoksikaciju
  • CatanDog’s je delotvoran na psima i na mačkama, bez obzira na starost, težinu, veličinu ili rasu – čak i na bolesnim ili životinjama koje su se oporavile od bolesti, kao i na skotnim ženkama.
  • CatanDog’s je netoksičan, ne sadrži nikakve hemijske supstance. Nije potrebno pranje ruku nakon dodira sa priveskom, niti morate sprečavati decu da se igraju sa svojim ljubimcem.
  • CatanDog’s je potpuno bezbedan po zdravlje i bez bilo kakvih sporednih efekata.
  • CatanDog’s je potpuno bez mirisa i ni na koji način ne utiče na čulo mirisa pasa sa specijalnom obukom (npr. lovačkih pasa, policijskih pasa).
  • CatanDog’s je vodootporan.

CatanDog's FilmKako radi

CatanDog’s je spoljašnji antiparazitik, pozlaćeni aluminijumski medaljon tretiran skalarnim talasima. CatanDog’s generiše elektromagnetne i skalarne talase bez korišćenja bilo kakve baterije. Izvor energije je zemljino magnetno polje i kretanje životinje kroz njega, pri čemu, po Lencovom zakonu, dolazi do stvaranja struje izuzetno male snage, ali dovoljne da aktivira CatanDog’s medaljon. On se tada ponaša kao pasivni rezonator, obrazujući zaštitno polje, koje udaljava parazite i sprečava ponovni napad.

Način korišćenja

Okačite CatanDog’s privezak na ogrlicu životinje. Da bi se postiglo trajno dejstvo, više ne sme da se skida sa ogrlice, čak ni prilikom kupanja ili snimanja rentgenskim zracima.

Faza prilagođavanja

CatanDog’s privesku je nakon stavljanja na ogrlicu potrebno od 7–20 dana za obrazovanje antiparazitskog polja. Tokom ovog perioda mogu se još uvek naći buve ili krpelji, koji beže ili su uginuli, jer nisu mogli da okončaju svoj fiziološko-metabolički ciklus. Iz tog razloga se preporučuje da se životinja očisti od parazita pre nego što se stavi privezak.

Mere opreza

Ukoliko se privezak privremeno skida, prilikom ponovnog stavljanja je potrebno ponovo da prođe faza prilagođavanja.